banner
banner

Phân loại nhanh

TỦ BÁNH KEM KÍNH VUÔNG - 1m8

Giá:26,500,000VND

0Đánh giá
Đã bán0
TỦ BÁNH KEM KÍNH VUÔNG - MÀU TRẮNG 1m5

Giá:23,500,000VND

0Đánh giá
Đã bán0
TỦ BÁNH KEM KÍNH VUÔNG - MÀU ĐEN 1m5

Giá:23,500,000VND

0Đánh giá
Đã bán0
TỦ BÁNH KEM KÍNH VUÔNG - 1m2

Giá:21,500,000VND

0Đánh giá
Đã bán0
TỦ BÁNH KEM KÍNH VUÔNG - 90

Giá:18,500,000VND

0Đánh giá
Đã bán0
Tủ bánh Sandwick 1m8

Giá:28,500,000VND

10Đánh giá
Đã bán10
Tủ bánh Sandwick 1m5

Giá:25,500,000VND

10Đánh giá
Đã bán10
Tủ bánh kem 5 tầng 90cm ( trắng )

Giá:23,500,000VND

55Đánh giá
Đã bán120
Tủ bánh kem 5 tầng 90cm ( đen )

Giá:23,500,000VND

62Đánh giá
Đã bán155
Tủ bánh kem 5 tầng dài 1m8 viền vàng ( đen ) sấy 4 mặt kính

Giá:38,500,000VND

44Đánh giá
Đã bán120
Tủ bánh kem 5 tầng dài 1m8 viền vàng sấy 4 mặt kính

Giá:38,500,000VND

66Đánh giá
Đã bán160
Tủ bánh kem 5 tầng dài 1m2 màu đen sấy 4 mặt kính

Giá:28,500,000VND

82Đánh giá
Đã bán177

Đăng ký tư vấn miễn phí

Gửi tin nhắn